LJive.com

Website information and statistics

 
Loading...

91.198.177.106 (DA.RAJSKA.INFO)

A total of 1 sites are hosted on 91.198.177.106.
Here are the first 5 as they would appear when searched for:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie - Strona główna

wbp.krakow.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory na miejscu oraz wypożycza na zewnątrz, pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym, sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią 765 samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce: - opracowuje strategie rozwoju sieci samorządowych bibliotek publicznych w województwie małopolskim, realizuje konferencje specjalistyczne w tym literackie, z zakresu metodyki pracy z dziećmi, czytelnikiem niepełnosprawnym, organizuje okresowe szkolenia dla dyrektorów bibliotek samorządowych oraz instruktorów bibliotek powiatowych, współpracuje z władzami samorządowymi w zakresie poprawności funkcjonowania bibliotek.


This is our visitors' thoughts about IP 91.198.177.106


  1. return to previous: 157.7.107.201
  2. go to the next: 98.179.149.10

Loading...
 
3